Anmälnings- och betalningsvillkor

Studierna anordnas av Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Studieavgifterna är momsfria (skattefri utbildning, MomsL 39 §). Öppna universitetet förbehåller sig rätten till ändringar av uppgifterna i undervisningsprogrammen.

Dessa anmälnings- och betalningsvillkor gäller inte sådana studerande vid samarbetsinstitut som betalar studieavgiften i sin helhet till samarbetsinstitutet.

Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
FO-nummer 0313471-7
PB 9 (Brobergsterrassen 3A)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
telefon: 02941 22244

Anvisningar för studerande

Bindande anmälan

 • Anmälan till Öppna universitetets kurser är alltid bindande.
 • Studieavgiften betalas genast i samband med anmälan. Betalda studieavgifter ersätts inte.
 • Om du ställer dig på kölistan förbinder du dig inte till någonting. Reservplats berättigar inte till deltagande i undervisning eller tentamina.

Studierätten

 • Studieavgiften ger rätt att delta i de studier och tentamina som anges i undervisningsprogrammet.
 • Studierätten gäller för de studieavsnitt och tentamina som anges i programmet. Uppgifterna om studierätter och anmälningar finns på WebOodi.
 • Om studiehelheten innehåller valfria studieavsnitt täcker avgiften för studiehelheten endast de avsnitt som ingår i studiehelhetens minimistudiepoäng. För avsnitt som överstiger detta debiteras en tilläggsavgift.

Annullering av anmälan

 • Kom ihåg att annullera din anmälan om du inte kan delta i studieavsnittet. Så ger du din plats åt nästa i kö. Du kan annullera din anmälan ända fram till studieavsnittet börjar i webbtjänsten på Mina sidor vid deltagarinformationen, Deltagarinformation.
 • Att annullera p.g.a. sjukdom innan studierna börjar: Kontakta oss, avoin-yleinen[at]helsinki.fi omedelbart, om du inte har möjlighet att delta i studierna på grund av sjukdom (intyg om sjukledighet bör uppvisas). Då återbetalar vi den del av studieavgiften som överstiger 75 euro. Avgiften återbetalas inom cirka en månad.
 • Öppna universitetet annullerar undervisningen: Om vi måste annullera undervisningen på grund av för få anmälningar eller motsvarande orsak ersätter vi 100 % av studieavgiften. Avgiften återbetalas inom cirka en månad.

Betalningsvillkor

 • Öppna universitetets avgifter grundar sig på universitetslagen (24.7.2009/558) och Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och ändring av förordning (1436/2014).
 • Öppna universitetets avgifter tillsammans med ränta och omkostnader kan i egenskap av offentligrättsliga fordringar utsökas utan dom eller beslut (lag 706/2007).

Betalningssätt

 • Studieavgifterna betalas i samband med anmälan via en internetbank (Nordea, Andelsbanken, Danske Banken, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, S-banken och Ålandsbanken) eller med kreditkort (Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, American Express och JBC). Betalningen görs via Paytrail Oyj:s webbplats.
 • På kontoutdraget eller kortfakturan står Paytrail Oyj som betalningsmottagare. Paytrail Oyj förmedlar betalningen till Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Betalningsförmedlingstjänstens utförare och betalningstjänstens leverantör är Paytrail Oyj (FO-nummer 2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj köper betalningen och redovisar den till Helsingfors universitet. För användaren fungerar tjänsten precis som en vanlig internetbetalning. Paytrail Oyj har tillstånd att verka som betalningsinstitut.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
service@paytrail.com
Tel. 0207 181 830