Studier

Vid Öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets undervisningsplaner. Vi erbjuder studier från nästan alla fakulteter.

Du kan genomföra enskilda kurser eller avlägga hela studiehelheter. Du kan studera på många olika sätt: gå på föreläsningar, delta i webbkurser, tentera litteratur eller kombinera olika studieformer.