Studieanmälan

I början av studierna är det viktigt att sköta om de praktiska detaljerna: Studenten har anmält sig både till läroanstalten och till Öppna universitetet och fått det användartillstånd som behövs för bland annat de webbaserade lärmiljöerna.

Innan studierna börjar ska studenten

  • anmäla sig till läroanstalten enligt läroanstaltens regler
  • anmäla sig som studerande vid Öppna universitetet på webben
  • aktivera Helsingfors universitets användarnamn (f.d. AD-behörighet), som beviljas automatiskt när studenten anmäler sig till Öppna universitetet.

Samarbetsinstitutets uppgift är att

  • se till att studenterna får kursens anmälningslänk, som Öppna universitetet har skickat till samarbetsinstitutets kontaktpersoner
  • se till att studenterna anmäler sig till kursen på webben och aktiverar sitt användarnamn till Helsingfors universitets datasystem
  • skicka en namnlista på studenterna till avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi.

Anmälan till Öppna universitetet

Studenterna måste anmäla sig till Öppna universitetet. Endast anmälan garanterar att

  • studenten får all nödvändig information som Öppna universitetet skickar
  • studenten får Helsingfors universitets användarnamn
  • studentens studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi.

Läroanstalten kan använda följande material som stöd för studievägledningen: