Vad är Öppna universitetet?

Helsingfors universitets Öppna universitet ger alla en möjlighet till universitetsstudier. Studierna är flexibla och lärandet stöds av pedagogiska lösningar. I studierna kan studenterna dra nytta av varandras olika bakgrunder och erfarenheter.

Öppna universitetet planerar studieavsnitt, som baserar sig på kompetensmål inom ett visst ämnesområde, i samarbete med yttre och inre aktörer vid universitetet.

Studierna vid Helsingfors universitets Öppna universitet omfattar universitetsundervisning som är i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar, av hög kvalitet och baserad på forskning.

Helsingfors universitet har ordnat öppen universitetsundervisning sedan år 1977. Öppna universitetet är en fristående institution vid Helsingfors universitet och har kontor i Helsingfors och Lahtis. Öppna universitetet ordnar undervisning både själv och i samarbete med olika läroanstalter runt om i Finland.

Studier för alla

Det finns inga krav på grundutbildning eller åldersgränser för att studera på Öppna universitetet. Öppna universitetets studier lämpar sig till exempel för:

  • att upprätthålla sin yrkesfärdighet
  • att hålla ett sabbatsår
  • att inleda en ny karriär
  • dem som är intresserade av olika vetenskapsgrenar
  • dem som vill finna lärandets glädje och nya insikter.

Öppna universitetets studier planeras så att de kan avläggas vid sidan av arbetet. Många studier kan avläggas helt som distansstudier via nätet.

Öppna universitetet fungerar som en stig på vägen mot examensstuderande. Om en studerande vid Öppna universitetet senare blir antagen som examensstuderande vid Helsingfors universitet kan studierna inkluderas till en del av examen.

Öppna universitetet betjänar också Helsingfors universitets grundexamensstuderande. En del av studierna ordnas som gemensam undervisning tillsammans med universitetets utbildningsprogram, och i dem deltar både studenter vid Öppna universitetet och grundexamensstuderande. Utöver det ordnar Öppna universitetet merparten av Helsingfors universitets sommarstudier. Sommarkurserna är avgiftsfria för universitetets grundexamensstuderande.

Öppna universitetet ansvarar även för organiserandet av Helsingfors universitets Studia Generalia -föreläsningsserier. Studia Generalia -föreläsningsserierna är öppna för alla och avgiftsfria. Syftet med Studia Generalia är att förmedla information om forskningen och forskningsresultaten inom universitetets vetenskapsgrenar till den breda allmänheten.

Varför studera?
Studia Generalia (på finska)
Kontaktuppgifter