Pedagogiskt stöd och utveckling

I Helsingfors universitets Öppna universitet satsar man på undervisningens kvalitet. Den kvalitativa undervisningen är att stöda studerandena i studierna så att resultatet blir lärande där man förstår helheter och olika samband. Av studerandena kräver det här djuporienterade sättet att lära sig aktivt arbete.

På Öppna universitetets kurser tillämpas modellen för konstruktivt samordnad undervisning: innehållen på en kurs eller en studiehelhet, undervisnings- och studiemetoderna, sätten att bedöma lärandet och studieatmosfären stöder undervisningsplanens mål och är i linje med varandra. Lärarna får stöd i den pedagogiska planeringen av kurserna av utbildningsspecialisterna, lektorerna i huvudsyssla och den pedagogiska universitetslektorn. Vid utvecklandet av undervisningen används feedback som studerandena har gett.

Undervisningen baserar sig på forskning. Lärarna är alltid erkända experter inom sina egna vetenskapsgrenar och de forskar i allmänhet också själva. Kursinnehållen upptar den senaste forskningen.

I undervisningen beaktar man också den universitetspedagogiska forskningen. På basen av universitetspedagogisk kunskap kan man förstå vilka faktorer som påverkar studerandenas lärande. Vid planeringen av lärmiljön används också kunskap om speciella utmaningar som vuxna studerande ställs inför. Det här syns till exempel i att vi erbjuder flexibla prestationssätt med möjlighet att studera på distans.

Stöd för undervisningen (Flamma, på finska)