Kvalitet och utvärdering

Öppna universitetet erbjuder sina studerande undervisning som

 • är i enlighet med Helsingfors universitets undervisningsplaner
 • är planerad speciellt med tanke på vuxenstuderande 
 • grundar sig på vetenskapsgrenens senaste forskning  
 • stöder ett djupgående lärande som är riktat mot förståelse 
 • strävar till att ta i beaktande studeranden i olika livsskeden.

Därtill erbjuder Öppna universitetet stöd i studierna

 • i kundservicen och studentrådgivningen 
 • på informations- och utbildningstillfällen 
 • på kurser om studiefärdigheter 
 • på webbsidorna
 • Lärarna är godkända av Helsingfors universitet. 
 • Öppna universitetets lärare erbjuds stöd i planerandet och genomförandet av undervisningen.
 • Kundrespons samlas in och utnyttjas i utvecklingsarbetet.
 • Med hjälp av Öppna universitetets projekt- och utvecklingsverksamhet strävar man till att utveckla allt bättre handlingssätt som stöder vuxenlärandet.

Kvalitetens försäkrande stöds av verksamhetshandboken, i vilken Öppna universitetets praxis och kvalitetsförsäkringens handlingssätt finns samlade. Verksamhetshandboken stöder personalens arbete och Öppna universitetets utveckling av verksamheten.

Det studerandeorienterade synsättet i Öppna universitetet innebär att studeranden själv är en aktiv och ansvarsfull aktör. Undervisningens syfte är att stöda ett djupgående lärande som strävar till förståelse. Undervisningen befrämjar ett livslångt lärande och ett utvecklande av den studerandes arbete eller personlighet. Den studerande själv spelar en viktig roll i hur kvaliteten i lärandet uppkommer. 

Studerandena kan påverka kvaliteten i undervisningen och verksamheten genom att ge feedback.

 • Den studerande kan bäst påverka kvaliteten i sina egna studier genom att ge respons direkt till läraren eller tutoren.
 • Respons på undervisningen samlas in med hjälp av elektroniska formulär.
 • Mera omfattande respons om Öppna universitetets verksamhet samlas in av studerandena med två eller tre års mellanrum.
 • Varje studerande kan ge respons på Öppna universitetets verksamhet och studentservicen genom formuläret som finns på webbsidorna eller genom att ta kontakt till personalen.

Responsformulär
Personalens kontaktuppgifter
Kvalitet och utvärdering i Helsingfors universitet