Hållbarhet
Helsingfors universitet arbetar aktivt med att utveckla samhället, skapa hållbar välfärd och hitta lösningar på globala utmaningar. All vår verksamhet styrs av ett ansvar för samhället.
Håll­bar­het i forsk­ning, un­der­vis­ning och part­ner­skap

Vid Helsingfors universitet forskas och undervisas det i teman med anknytning till hållbar utveckling och ansvar vid nästan alla fakulteter, från Bio- och miljövetenskapliga till Statsvetenskapliga fakulteten. Temana omspänner allt från cirkulär ekonomi och livsmedelsproduktion till Östersjöskydd och miljöforskning. Hållbarhetsrelaterade teman ingår också i universitetets partnersamarbete. Nedan kan du se några exempel på det vi gör.

Aktuellt
Ta del av uni­ver­si­te­tets åta­gan­den