Fairtrade-högskola
Vi är en Fairtrade-högskola. År 2013 tilldelades Helsingfors universitet hederstiteln Fairtrade-högskola – som nummer två bland universiteten i Finland.

Hösten 2012 tog studenterna initiativ till att universitet skulle ansöka om titeln, och ledningen tog fasta på förslaget. Att stödja rättvis handel är ett konkret sätt att bidra till en hållbar utveckling och göra sina inköpsrutiner mer ansvarsfulla.

Som Fairtrade-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången till Fairtrade-certifierade produkter i sina anskaffningar samt öka de anställdas och studenternas medvetenhet om rättvis handel och dess betydelse för globala produktions- och konsumtionsförhållanden.

Rättvis kaffe och te

Vid universitetet dricker man tusentals koppar kaffe och te varje dag, så valet av märke har betydelse. Det kaffe och te som serveras på universitetets officiella tillställningar är alltid Fairtrade-märkt. Det har universitetet kommit överens om med YLVA, Fazer Amica och Sodexo.

YLVA levererar mer än hälften av allt kaffe och te som serveras i lokalerna och på evenemangen vid universitetet. Alla avtalsrestauranger har som mål att öka utbudet av Fairtrade-produkter på sina verksamhetsställen.

Teamet för rättvis handel planerar åtgärder

Fairtrade-teamet planerar och genomför Helsingfors universitets Fairtrade-aktiviteter, såsom kommunikation, kampanjveckor och temadagar. Den ansvarar för planering och övervakning av genomförandet av universitetets strategi för rättvis handel. I teamet ingår representanter för universitetets restauranger och universitetstjänster, forsknings- och undervisningspersonal samt studenter. Arbetet sker i samarbete med Helsingfors universitets studentkår och restaurangföretagare.