Hur får du ordning på sjukdomsskyddet i ladugården?

Djurhälsoläget i Finland är på en mycket god nivå internationellt sätt, men dess upprätthållande förutsätter att gårdarnas sjukdomsskydd utvecklas kontinuerligt.

Hur får du ordning på sjukdomsskyddet i ladugården?


Temadagen på svenska hålls i Pedersöre kommunhus (Sessionssalen),

Skrufvilagatan 2, Bennäs tisdagen den 27.3 kl. 12-16.

Djurhälsoläget i Finland är på en mycket god nivå internationellt sätt, men dess upprätthållande förutsätter att gårdarnas sjukdomsskydd utvecklas kontinuerligt. Den tilltagande storleken på gårdarna och den alltmera specialiserade produktionen ökar trafiken mellan gårdarna och därmed även sannolikheten för sjukdomsutbrott, vilket medför försämrad ekonomi. De tilltagande riskerna förutsätter att producenterna mer och mer fokuserar på biosäkerheten, dvs. både internt och externt sjukdomsskydd. Bristfälligheter i sjukdomsskyddet medför ekonomiska risker, vilka syns i form av både tilltagande förekomst av sjukdomar och försämrad konkurrenskraft.

I projektet Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta (Förbättrad konkurrensförmåga inom boskapssektorn m.h.a. biosäkerhet), som genomförs av Naturresurs- institutet Luke i samarbete med Helsingfors universitet Ruralia-institutet, förmedlas både ny tillgänglig informationen samt förbättrade åtgärder inom smittskyddet och hur nyttan av detta påverkar mjölkgårdar på ett halvdagsseminarium som hålls i Pedersöre den 27 mars. Seminariet är gratis men kräver anmälning (gun.wirtanen@helsinki.fi). Vid förhinder även avbokning av redan gjord anmälan.

Anmälningar per e-post till gun.wirtanen@helsinki.fi

p.g.a. kaffe/te-serveringen senast den fredagen den 23 mars.