Uni startar klasslärar-utbildning på egen hand hösten 2016

PRESSMEDDELANDE | Helsingfors universitet startar permanent klasslärarutbildning i Helsingfors hösten 2016. Ansökan inleds i mars 2016.

Den nya klasslärarutbildningen kommer inte att ordnas i samarbete med Åbo Akademi utan arrangeras helt i Helsingfors universitets regi.

– Efter att ha jobbat intensivt är det förstås trist att den gemensamma utbildningen inte blir av. Vi hoppades på att starta utbildningen tillsammans, säger Pertti Panula, prorektor vid Helsingfors universitet.

Beslutet att starta utbildningen på egen hand togs av Helsingfors universitet i dag (9.10.2015) då Åbo Akademis styrelse inte gick med på de nyckelfrågor som ur Helsingfors universitets synvinkel ansågs kritiska för att skapa en utbildning av hög kvalitet. De centrala frågorna gäller utbildningens permanens och att båda universiteten bidrar med jämnstarka personalresurser för utbildningen i Helsingfors. ÅA kunde på sitt styrelsemöte inte förbinda sig till detta, utan kräver istället att utbildningen kan sägas upp redan 2021, endast fem år efter att den inletts.

– För att svara på behovet av behöriga lärare, speciellt i södra Finland, anser vi att det är viktigt att den nya klasslärarutbildningen är permanent. Endast så kan vi förverkliga en bra personalrekrytering och skapa ett starkt lärar- och forskarkollegium, som kan ge studenterna en högklassig och meningsfull utbildning, säger Patrik Scheinin, dekanus vid beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Även om Helsingfors universitet nu startar utbildningen på egen hand, understryker Pertti Panula att Helsingfors universitet gärna fortsätter samarbetet med Åbo Akademi.

– Helsingfors universitet har under den tvååriga planeringsprocessen inte haft något eget intresse i att inleda utbildningen på egen hand, men vi bedömde att de förutsättningar som behövs för att skapa en gemensam innovativ utbildning av hög kvalitet nu saknas, säger Helsingfors universitets prorektor Pertti Panula.

– Vi kommer säkert att diskutera möjligheten för Åbo Akademi att ansluta sig till utbildningen i ett senare skede.

Antagning våren 2016

Ansökan till den nya utbildningen påbörjas 16 mars 2016 och de studerande som antas, inleder sina studier hösten 2016. Totalt 40 studerande får plats på den nya klasslärarutbildningen.

– Utbildningens profil bygger på flerspråkighet, mångfald och social rättvisa, som är kärnområden i den pedagogiska forskning som görs vid Helsingfors universitet, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

– Det känns bra att köra igång med det praktiska efter nästan två års förberedelser. Bristen på behöriga lärare i södra Finland är svår. Att svara på detta behov och att utveckla något nytt är inspirerande, säger Gunilla Holm.

För mera information:

Pertti Panula, prorektor: pertti.panula@helsinki.fi, 040 592 2323
Patrik Scheinin, dekanus vid beteendevetenskapliga fakulteten: patrik.scheinin@helsinki.fi, 050 514 2100
Gunilla Holm, professor i pedagogik: gunilla.holm@helsinki.fi, 050 327 5907