Helsingfors universitets inskription och Öppningskarnevalen 4.9

Efter inskriptionen fyller Öppningskarnevalen gatorna i Helsingfors centrum.

Helsingfors universitets inskription för läsåret 2017–2018 infaller måndagen den 4 september 2017 klockan 12.15. Inskriptionen äger rum i huvudbyggnaden, Solennitetssalen (ingång Alexandersgatan 5).

Inskriptionen är öppen för allmänheten och kan följas i direktsändning på adressen https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/unitube

Rektor Jukka Kola håller ett inskriptionstal och ordföranden för Helsingfors universitets lektorer r.f. Inkeri Ruokonen och HUS styrelseordförande Laura Luoto framför personalens och studentkårens hälsningar.

Efter inskriptionen hålls en ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyrka och en konfessionslös ceremoni i Nationalbiblioteket. På gudstjänsten predikar professor Martti Nissinen och på den konfessionslösa ceremonin talar professor Kari Enqvist.

Öppningskarnevalen FYLLER gatorna i centrum

På inskriptionsdagen klockan 14–18 är det åter dags för den traditionella Öppningskarnevalen som Studentkåren vid Helsingfors universitet och universitetet ordnar varje år i Helsingfors centrum. Program ordnas i huvudbyggnaden, i och framför Porthania, på Fabiansgatan och på Universitetsgatan. Det bjuds på bland annat gatusitz, musik, street food och fotoutställning med temat Japan, och studentföreningarna presenterar sig. På Unicafe Porthanias scen uppträder Kasper och Gasellit.

Programmet presenteras i sin helhet på HUS Facebooksida.