Underrättelser om jordbävningar på tre språk på Twitter
Det automatiskt uppdaterade Twitter-flödet anger jordbävningens magnitud, tid och plats.

Automaattiset maanjäristysilmoitukset Twitterissä

Seismologiska institutet publicerar på sina Twitter-konton underrättelser om betydande jordbävningar i Finland och utomlands. Informationen om jordbävningarna kommer från ett nätverk av seismiska stationer. Nätverket omfattar observationsstationer på 31 orter omkring Finland. 

Jordbävningar på magnituder över 1.5 i Finland och närliggande områden kommer att rapporteras dygnet runt på basen av automatisk identifikation. Mindre jordbävningar i Finland på magnitud minst 1 kommer att rapporteras efter att de har analyserats av en analyst, och de kommer att uppdateras endast under tjänstetid.

– Trots att jordbävningar inte typiskt orsakar någon skada i Finland, så väcker de intresse, åtminstone på lokalplanet, säger seismolog Toni Veikkolainen från Seismologiska institutet..

Av de utländska jordbävningarna rapporteras händelser av minst magnitud 5 i områden där de är otypiska, samt många av dem som är minst magnitud 6 i närheten av stora städer, tättbefolkade områden och turistorter. Alla händelser över magnitud 6.7 kommer att rapporteras på Twitter.

På basen av bedömning från fall till fall kan även mindre utländska händelser rapporteras om de händer nära kritisk infrastruktur, så som dammar, kärnkraftverk, o.s.v., samt händelser i områden där jordbävningar har orsakat stor skada trots små magnituder. Specialisterna från Seismologiska institutet går igenom rapporterna från mätinstrumenten.

Följ dessa:

 • Finjordbävningar@UH
  @Finjordbavning1
  Automatiska meddelanden om sannolika framstående jordbävningar i Finland och världens andra delar och granskade finska jordbävningar.
 • Finquakes@UH
  @finquakes
  Automatically detected global earthquakes with possible strong impact and confirmed earthquakes from Finland.
 • Maanjaristykset@UH
  @Maanjaristykset
  Automaatti-ilmoitukset merkittävistä järistyksistä Suomessa ja maailmalla sekä analyysissa tarkastetut Suomen järistykset.

Vad annat sysslar seismologerna med? Du kan läsa aktuell information om arbetet vid Seismologiska institutet på Twitter (@Seismologit, @Seismofin).