Sorgflaggning till minnet av kansler emeritus Olli Lehto
Akademikern och tidigare rektorn och kanslern Olli Lehto har avlidit. Han avled på nyårsafton i en ålder av 95 år.

Universitetet flaggar idag på halv stång i Gumtäkt och Centrum för att hedra minnet av Olli Lehto.

Olli Lehto var professor i matematik. Han förlänades titeln akademiker redan 1975. År 2009 mottog Lehto statens pris för informationsspridning för sin livsgärning.

Universitetet deltar i de anhörigas sorg och minns med värme en stor matematiker och akademisk ledare. Olli Lehtos nekrolog publiceras på webbplats vid ett senare tillfälle.