Hur står det till med livsmedelssäkerheten? Svara på enkäten

Som stöd vid planering av ett internationellt projekt genomför Ruralia-institutet en behovsinventering inom den småskaliga livsmedelsproduktionen i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Hur står det till med livsmedelssäkerheten?

Helsingfors universitet Ruralia-institutet (projektledare; HU Ruralia-institutet) förbereder ett EU-projekt om produktsäkerhet för småskaliga livsmedelsproducenter tillsammans med forskargrupperna vid Turun yliopisto (UTU), Vaasan yliopisto (UVA), Umeå universitet (UMU) och Mittuniversitetet (MIUN). De finländska forskargrupper, vilka alla verkar inom Universitetsinstitution i Seinäjoki, leds av Anu Hopia (UTU), Timo Mantere (UVA) och Gun Wirtanen (HU Ruralia-institutet).

Som bakgrund i det kommande projektet skulle vi vilja veta hur DIN situation som småskalig livsmedelsproducent ser ut. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå, så att ingen enskild pekas ut. Alla som deltar i enkäten kommer att enligt önskan få en återrapportering av resultaten. Om du vill ha återrapportering ber vi att DU ger din e-postadress i slutet av enkäten. Enkäten är öppen t.o.m. torsdagen den 5 april.

Tilläggsinformation om enkäten besvaras av Gun Wirtanen (gun.wirtanen@helsinki.fi).

Klicka på länken, så kommer du till enkäten:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/87414/lomake.html