LIBER 2016 i Helsingfors: Europas bibliotek främjar öppen vetenskap

Nätverket för europeiska forskningsbibliotek LIBER ordnar konferens i Helsingfors 29.6–1.7.2016. Konferenstemat Libraries Opening Paths to Knowledge är högaktuellt och handlar om bibliotekens roll som främjare av öppen vetenskap.

Målet med konferensen är att mångsidigt belysa de europeiska forskningsbibliotekens insatser för öppen vetenskap och för ny kunskap i vetenskapssamfunden.

- Bibliotekens betydelse för främjandet av öppen vetenskap har erkänts på mycket bred front i Europa och Europeiska kommissionen. Konferensen i Helsingfors har lockat ett rekordstort antal deltagare, vilket vittnar om ett stort intresse för ämnet, berättar LIBERs (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) ordförande Kristiina Hormia-Poutanen från Nationalbiblioteket.
- För tillfället deltar biblioteken aktivt bland annat i arbetet med att förnya upphovsrättslagstiftningen så att de möjligheter som den öppna vetenskapen skapar ska förverkligas.

I konferensen deltar mer än 500 experter från olika håll i världen. Från Finland deltar bl.a. Finlands Akademi samt ett tiotal högskolor och forskningsorganisationer.

- Biblioteken och forskningsfinansiärerna kan i betydande mån bidra till att öppen vetenskap blir en del av vardagen i forskningsorganisationerna. För att så ska ske krävs en öppen dialog mellan såväl nationella som internationella nätverk, säger överdirektör Riitta Maijala vid Finlands Akademi. Maijala är en av konferensens huvudtalare.

LIBER-konferensen ordnas för 45:e gången. Arrangörer är Nationalbiblioteket, Helsingfors universitets bibliotek och Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund.

 Följ diskussionen på Twitter: #liber2016.

Ytterligare information:

LIBERs ordförande
Kristiina Hormia-Poutanen, direktör för biblioteksnättjänster, Nationalbiblioteket.
kristiina.hormia (at) helsinki.fi

LIBER 2016 på webben
LIBER Europe på Flickr
LIBER 2016 promotional film

Konferensen är öppen för medierna. Deltagaranmälan och intervjuförfrågningar:
Nationalbibliotekets kommunikationschef Katri Nissilä, katri.nissila (at) helsinki.fi