Frågesport för höstens 2021 gulnäbbar

Bästa gulis, grattis för den nya studieplatsen vid Helsingfors universitet! Var vänlig och delta i universitetsmuseets frågesport med fina priser!

Se videon Ajattelun voimaa (Tankens kraft), som berättar om universitetets historia. Den är filmad i utställningen Tankens kraft som visades i universitets huvudbyggnad åren 2015-2011 – byggnaden är för tillfälle under renovering.

Videons längd är 23 minuter. Lyssna eller läs igenom den noggrant och svara på frågorna här:

https://www.lyyti.fi/reg/quiz2021.

Videon har texter på finska och engelska (du kan byta språket med inställning-symbolen), men frågorna finns även på svenska. Vi skickar ett pris för alla, som svarade rätt på frågorna! Frågesport är öppet 24.8.–6.9.2021.

Länk till videon: https://youtu.be/XgeLzgqkRXQ.