Kom till Hangö – Tvärminne håller öppet hus

Intresserade av Östersjöforskning ska ta sig till Tvärminne forskningsstation den 16 september.

Tvärminne zoologiska station håller öppet hus för allmänheten lördagen den 16  september klockan 11-17. Under dagen kan du bekanta dig med stationen, dess laboratorier, akvarier, båtar och provtagningsutrustning, samt träffa forskare som bedriver forskning på stationen.

På stationen fokuserar man särskilt på naturens mångfald, havets ekosystem och människans påverkan i Östersjön. Frågor som forskarna arbetar med är t.ex. Hur trivs skärgårdens växt- och djurvärld i Östersjöns bräckta vatten? Hur påverkas arterna i havet och i skärgården av klimatförändringen? Som bäst studerar forskarna vid stationen också hur kustområdena kan fungera som ett slags näringsfilter, som silar bort ämnen som rinner från land ut till havs (t.ex. kväve och fosfor) där de orsakar övergödning.   

Försäljning av fisksoppa, kaffe, T-skjortor etc.

Evenemanget är en del av Finlands 100-årsjubileumsprogram.

Det lönar sig att samåka – det kommer att vara trångt på parkeringsplatsen!

Adress: J.A. Palméns väg 260, 10900 Hangö

Välkommen!