Emmi Nieminen får Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens pris för doktorsavhandling 2017

Den prisbelönta doktorsavhandlingen för den ekonomiska forskningen kring reglering av fiske mot ett mer ekosystembaserat förhållningssätt.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har tilldelat Emmi Nieminen ett pris på tusen euro för hennes doktorsavhandling som blev klar 2017. Avhandlingen hör till området miljöekonomi, och i den undersöks ekonomiskt optimal reglering av fiske i Östersjön med hjälp av bioekonomiska modeller och spelteori. Problemet betraktas helhetsmässigare än i traditionella undersökningar.

Avhandlingen betonar sammanlänkning av ekonomiska synpunkter och biologi och hur viktigt detta är vid reglering av fiske. När en reglering som maximerar samhällets ekonomiska vinst kombineras med biologiska begränsningar är resultatet enligt avhandlingen ofta ett strängare skydd av fiskbestånden än när regleringen baserar sig endast på en biologisk rekommendation.

Enligt avhandlingen framhävs fördelarna med bioekonomisk reglering när fiskbestånden är svaga. En sådan situation kan vara vår framtid när effekterna av klimatförändringen fortgår.

För närvarande arbetar Emmi Nieminen som planerare i Tammerfors stads enhet Kestävä yhdyskunta (’Ett hållbart samhälle’). Till hennes uppgifter hör bland annat att göra ekonomiska bedömningar främst av sådana åtgärder som främjar Tammerfors stads kolneutralitet.

_____________

Nieminen, Emmi. Bioeconomic and game theoretic applications of optimal Baltic Sea fisheries management : Towards a holistic approach. 2017.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens pris för doktorsavhandling

Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens dekanus och prodekaner väljer årligen mottagaren av priset. Valet görs mellan de avhandlingar som fått vitsordet med beröm godkänd och utgående från förhandsgranskarnas och bedömningsnämndens utlåtanden. År 2018 valdes pristagaren bland de doktorsavhandlingar som godkänts under 2017.