Naturskyddsområden i Madagaskar effektiva visar ny forskning

Skogarna i Madagaskar är hotade, men naturskyddsområdena är nu bevisat effektiva.

Tropisk skog går förlorad i snabb takt, vilket har stor betydelse för den biologiska mångfalden och klimatförändringen. Att grunda naturskyddsområden är den ledande strategin för att skydda den biologiska mångfalden både lokalt och globalt, men åtgärderna är inte alltid effektiva för att stoppa hot som skogsskövling och förlust av livsmiljöer.

Madagaskar, en ö med en unik biodiversitet och en mångfald av endemiska arter, har hört till de regioner  som har en skogsavverkning på toppnivå. Olaglig skogsavverkning har rapporterats i flera nationalparker. Forskning som utförts vid Helsingfors universitetet visar nu att Madagaskars natur­skyddsområden är övergripande effektiva, eftersom de minskar skogsskövlingen inom områdenas gränser. 

Naturskyddsområdeseffektiviteten varierade mellan olika skogstyper och under olika tidsperioder. Detta belyser den dynamiska karaktären av mått på naturskyddsområdeseffektivitet, vilka inte bara beror på den etablerade förvaltningen eller administrationen av de skyddade områdena, utan också på det förändrade trycket på att skövla skog utanför de skyddade områdena.

"Vår nyligen publicerade studie belyser den alarmerande utvecklingen då tillräckligt mycket skog har gått förlorad i de lättåtkomliga områdena och trycket börjar sprida sig till de mer avlägsna områdena, där natur­skydds­­områden ofta har grundats ", säger Dr Johanna Eklund från Forskningscentret för Metapopulationsbiologi, Helsingfors universitet.

Det finns ett stort behov av att ta itu med orsakerna till avskogningen på ett holistiskt sätt, som omfattar både ekonomiska och sociopolitiska aspekter. Men för stunden är forskarna glada över att kunna visa upp goda nyheter inom naturskydd: "Fortsatt stöd till de redan befintliga naturskyddsområdena är viktigt. De visade sig vara effektiva trots högt tryck på skogsskövling. Dock förekommer det betydande illegal avskogning i vissa skyddade områden och det finns utrymme för att förbättra förvaltningen och samarbetet med lokalpopulationen" avslutar Johanna Eklund.

Eklund, J., Blanchet, G., Nyman, J., Rocha, R., Virtanen, T., och Cabeza, M. 2016. Contrasting spatial and temporal trends of protected area effectiveness in mitigating deforestation in Madagascar. Biological Conservation.

Forskningen genomfördes vid Helsingfors universitet och möjliggjordes tack vare superdatorklustret vid IT-centret för vetenskap CSC och den långa erfarenhet som forskargruppen har kring bevarandefrågor i Madagaskar. Detta innebar att forskarna kunde definiera en samhällspolitiskt relevant frågeställning och utveckla en ny metod som för analyserna kan hantera geografiska data i hög resolution gällande mark­användning och förändringar i denna.

Mera information
Dr Johanna Eklund
+358 050 4484428
johanna.f.eklund@helsinki.fi
@eklund_jo