Rektor Jari Niemelä sjukledig
Under sjukledigheten är Sari Lindblom rektor.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä är sjukskriven på grund av cancer och pågående behandlingar av sjukdomen. Under sjukledigheten är Sari Lindblom rektor i enlighet med den arbetsfördelning som styrelsen beslutat om. Paula Eerola är rektorns ställföreträdare under perioden i fråga. Sari Lindbloms uppgifter som prorektor delegeras till de andra prorektorerna enligt följande: Hanna Snellman ansvarar för undervisningsfrågor och Paula Eerola för digitaliseringsfrågor och ärenden relaterade till universitetets bibliotek. Tom Böhling övertar helhetsansvaret för samverkan med samhället av Hanna Snellman.

Ytterligare information om ledningens arbetsfördelning ges av förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.