Rektor Jari Niemelä är sjukskriven till 1.11.2020

Enligt den arbetsfördelning som styrelsen tidigare beslutit om, sköter prorektor Sari Lindblom om rektorns uppgifter under Niemeläs sjukledighet.

En del av Sari Lindbloms uppgifter överförs tillfälligt till de övriga prorektorerna Tom Böhling, Paula Eerola och Hanna Snellman. Ytterligare information om ledningens arbetsfördelning fås av förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.