Jari Niemelä återgår till sitt rektorsuppdrag från och med 23.5.2021
Jari Niemelä återgår till sitt arbete som rektor på heltid från och med 23.5.2021. Prorektorerna återgår för sin del till den ursprungliga ansvars- och arbetsfördelningen.