Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä är tillfälligt sjukledig
Rektorns uppgifter sköts under hans sjukledighet av prorektor Sari Lindblom.

Rektor Jari Niemelä har fått återfall av den sjukdom som han diagnostiserades med för ett år sedan. Återfallet konstaterades i samband med en efterkontroll. Behandlingarna kan medföra tillfällig frånvaro och påverka rektorns arbete under våren och början av sommaren. Rektorns uppgifter sköts under hans sjukledighet av prorektor Sari Lindblom.