Coronavirusinfektioner bland studenter vid Medicinska fakulteten

Det har konstaterats coronavirusinfektioner bland första årets medicine och odontologie studenter vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. All undervisning som riktar sig till första årets medicine och odontologie studenter kommer nu att ordnas på distans fram till 16.9.

För att förebygga coronavirusets smittospridning har Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet i samarbete med Medicinska fakulteten och HUS epidemiologiska enhet bestämt sig för att rekommendera att all undervisning som riktar sig till första årets studenter sker på distans i två veckor, det vill säga 2.9–16.9.2020.

Alla som har varit i närkontakt med personer som smittats av viruset kontaktas av Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet eller, i fråga om andra än Helsingforsbor, av hemkommunens enhet med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Ytterligare information:

Medicinska fakultetens dekanus Risto Renkonen, risto.renkonen@helsinki.fi