"Baby in the Box - från vandringskorg till mammalåda" fortsätter som miniutställning

Ett urval ur den populära utställningen Baby in the Box som visades i Tankehörnan 9.11.2017 ̶ 18.2.2018 finns nu till påseende i samband med utställningen Tankens kraft på Helsingfors universitetsmuseum till slutet av 2018. Var fanns Finlands första rådgivningsbyrå? Hur lärde sig finländarna att identifiera sjukdomar hos sina barn på 1920-talet? Vad var en vandringskorg för något? Utställningen ger svar på bland annat dessa frågor.

Utställningen Baby in the Box berättar om moderskapsförpackningens uppkomst och utveckling samt om övriga framsteg i anknytning till hälso- och sjukvården för barn på 1900-talet. Moderskapsförpackningen har haft en betydande indirekt roll för att främja folkhälsan och minska barndödligheten, eftersom den delades ut till alla gravida kvinnor som hade genomgått hälsokontroll före fjärde graviditetsmånaden.

Universitetsmuseet har den största museala samlingen av mammalådor i Finland. Samlingen innehåller olika typer av moderskapsförpackningar och deras innehåll från fem decennier. Den här utställningen visar två av nio förpackningar: mammalådan från 1981, som är nästan komplett, och mammalådan från 1969, som är en del av museets basutställning. Dessutom finns det en fotoutställning på mammalådor från olika tider.

Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33, 3 våningen. Öppet tis-tors 12 ̶ 17, fre 12 ̶ 16. Förfrågningar: 02941 22909 eller 02941 24376, yo-museo@helsinki.fi