Ingen skadades vid Biomedicums kemikalieläckage

Ett kemikalieläckage upptäcktes i dag i vid forsknings- och undervisningscentret Biomedicum på Haartmansgatan 8 i Helsingfors. Läckan uppstod på grund av att ett förvaringskärl i ett kylrum på tredje våningen vid Biomedicum 1 hade gått sönder. Ingen person kom till skada, men några personer som möjligtvis exponerats för ämnet undersöktes av ambulanspersonal på plats.

Ämnet som läckte ut heter akryloyl klorid (Acryloyl chloride), som bland annat används för att framställa polymerer. Vid för förångning bildar ämnet saltsyra. Ämnet kan orsaka andningssvårigheter och skada slemhinnorna vid inandning.  

Ämnet har förvarats vid Biomedicum en längre tid. Orsaken till varför förvaringskärlet gick sönder är inte känd. Hela byggnaden utrymdes genast då läckan upptäcktes. Evakueringen pågick cirka tre timmar, varefter alla, förutom de närmast läckan, kunde återvända till sina arbetsplatser.

För mera information:
Biomedicums direktör, professor Tomi Mäkelä
Tel. 050 528 6128
e-post: tomi.makela@helsinki.fi