VAKAVA är ett nationellt nätverk för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Nätverket utformar och ordnar det skriftliga VAKAVA-provet. Med VAKAVA-provet kan man söka till alla utbildningar som ingår i nätverket.