Statistik
På den här webbsidan uppdateras statistik över studentantagningen till psykologi och logopedi. Från år 2020 finns endast uppgifter om den gemensamma antagningen till psykologi tillgängliga.