Ansökningsmålen

Lär känna ansökningsmålen inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

  • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
  • Östra Finlands universitet: Logopedia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
  • Uleåborgs universitet: Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
  • Tammerfors universitet: Logopedian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
  • Åbo universitet: Logopedia, kandidaatti ja maisteri (3 år + 2 år)

I urvalsprovssamarbetet deltar också följande ansökningsmål:

Om du i den gemensamma ansökan till högskolorna söker till såväl magisterprogrammet i psykologi vid Helsingfors universitet som till kandidatprogrammet i psykologi eller kandidatprogrammet i tillämpad psykologi, som bägge är med i den gemensamma antagningen i psykologi, ska du prioritera magisterprogrammet högre än kandidatprogrammen i din ansökan. Detta påverkar inte prioritetsordningen för de övriga ansökningsmålen i den gemensamma antagningen i psykologi.

Observera att om du söker till Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi kan du göra urvalsprovet och tilläggsuppgiften för magistersökande endast i Helsingfors.