Ansökningsmålen
Lär känna ansökningsmålen inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och psykologie eller filosofie magister (3 år + 2,5 / 2 år)
 • Östra Finlands universitet: Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Jyväskylä universitet: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Uleåborgs universitet: Psykologia, psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3v + 2,5v)
 • Tammerfors universitet: Psykologian koulutus, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Åbo universitet: Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 år + 2,5 år
 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Östra Finlands universitet: Logopedia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Uleåborgs universitet: Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Tammerfors universitet: Logopedian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Åbo universitet: Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)

I urvalsprovssamarbetet deltar också följande ansökningsmål:

Om du i den gemensamma ansökan till högskolorna söker till både Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi och till Helsingfors universitets kandidatprogram i psykologi, som ingår i den gemensamma antagningen till psykologi, ska du på ansökningsblanketten prioritera Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi högre än Helsingfors universitets kandidatprogram i psykologi. Denna ordning påverkar inte prioritetsordningen för de övriga ansökningsmålen inom psykologi.

Observera att om du söker till Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi kan du göra urvalsprovet och tilläggsuppgiften för magistersökande endast i Helsingfors.