VAD ÄR UR­VALS­PROVS­SAM­AR­BE­TET I PSY­KO­LO­GI OCH LO­GO­PE­DI?

Följande universitet deltar i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Urvalsprovssamarbetet innebär att alla utbildningar som deltar i samarbetet har ett gemensamt urvalsprov. Du kan samtidigt söka till ett eller flera ansökningsmål som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du måste rangordna ansökningsmålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har ansökningsmålen inom psykologi gemensam antagning och ansökningsmålen inom logopedi gemensam antagning. Med gemensam antagning avses att ansökningsmålen har samma antagningsgrunder. Det enda undantaget utgörs av logopedin vid Uleåborgs universitet, där man utöver betygsantagning och provpoängsantagning har ett tredje antagningssätt, ”Alan opinnot” (Studier inom området), som inte tillämpas av andra utbildningsprogram inom logopedi.