Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

VAD ÄR UR­VALS­PROVS­SAM­AR­BE­TET I PSY­KO­LO­GI OCH LO­GO­PE­DI?

Följande universitet deltar i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Urvalsprovssamarbetet innebär att alla utbildningar som deltar i samarbetet har ett gemensamt urvalsprov. Du kan samtidigt söka till ett eller flera ansökningsmål som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du måste rangordna ansökningsmålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har ansökningsmålen inom psykologi gemensam antagning och ansökningsmålen inom logopedi gemensam antagning. Med gemensam antagning avses att ansökningsmålen har samma antagningsgrunder. Vid Uleåborgs universitet finns dessutom platser i öppna universitetsleden i universitetets separata ansökan.