Ansökningsmål

Ansökningsmål inom farmaci 2021:

Helsingfors universitet:

Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
Päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
Pf-koulutus, proviisorin koulutusohjelma, proviisori (2 v) (endast betygsantagning)

Östra Finlands universitet:

Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti (3 v)
Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, proviisori (2 v)

Åbo Akademi:

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)
Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år)
Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år)