VAKAVA-provet

Vad ändras i antagningen till det pedagogiska området?

 1. Vid antagningen till kandidatstudier vid ansökningsmålen i den gemensamma ansökan väljs  80 %  via betygsurval och 20 % via VAKAVA-provet till andra skedet. Förhållandet var tidigare 60/40 %. I rådande undantagstillstånd är det nödvändigt att öka andelen studerande som väljs via betygsurval så att man kan ordna videokontrollprovet i VAKAVA-provet och på så sätt säkerställa att ansökan kan slutföras.

 2. VAKAVA-provet ordnas 15.5.2020 kl. 10–13 som ett elektroniskt prov på distans. VAKAVA-provet omfattar ett videokontrollprov som ordnas på distans 9.6.2020 kl. 10. Mer information om VAKAVA-provet finns på webbplatsen under VAKAVA-provet.

 3. Förändringen i tidpunkten för lämplighetsprovet: Lämplighetsprovet ordnas mellan tisdagen 9.6.2020 och torsdagen 11.6.2020 kl. 9–14.30 som ett elektroniskt distansprov. De sökande som kallats till provet informeras om sin individuella starttid separat via e-post. Mer information om lämplighetsprovet finns på webbplatsen under Lämplighetsprov.
 4. Minimipoänggränsen slopas för betygsurvalet.
 5. Minimipoänggränsen för lämplighetsprovet sänks från 50 poäng till 40 poäng.
 6. Inlämning av förhandsuppgiften i slöjd blir elektronisk. Mer information finns på webbplatsen under Förhandsuppgift i slöjd.

Ändringarna gäller alla de utbildningar som deltar i antagningssamarbetet.

VAKAVA-provet omfattar ett videokontrollprov som ordnas på distans. Kontrollera vem videokontrollprovet gäller för lärarutbildningens ansökningsmål med två skeden och ett skede.

[Uppdaterat 30.6.2020]

VAKAVA-provets 2020 uppgifter och svar publiceras på sida Prov från tidigare år efter att VAKAVA-kontrollprov har ordnats.

Provet ordnas fredagen 15.5.2020 kl. 10.00–13.00.

Du avlägger provet på distans med din egen dator. Du behöver en fungerande dator med nätverksanslutning och ett lugnt utrymme för provet. Närmare anvisningar och tekniska krav för deltagande i provet hittar du på Studieinfo.fi. Du får inbjudan till provet per e-post senast 13.5.2020.

Provet måste avläggas självständigt. Det är förbjudet att använda annat material än provmaterialet. Under provet får man inte använda andra webbplatser än de som anknyter till provet. Det räknas som fusk om du bryter mot dessa instruktioner.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet, skicka e-post till studera@helsinki.fi. Markera meddelandet med rubriken "Intyg över deltagande i provet".

Under provet är det inte möjligt att få svar på frågor gällande provets innehåll.

Specialarrangemang, dvs. individuella arrangemang

Om du har ansökt om specialarrangemang, dvs. individuella arrangemang, kommer du att kontaktas via e-post.

Om de ändrade provarrangemangen orsakar nya behov av individuella arrangemang, dvs. specialarrangemang, ska du lämna in en ansökan om specialarrangemang med bilagor till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet så snart som möjligt, senast 8.5. kl. 15.00 (uppdaterat på morgonen 8.5.).

I digitala urvalsprov är det på den sökandes eget ansvar att ordna med individuella arrangemang som berör dator och skilt provutrymme.

Material för VAKAVA-provet 2020 (publicerats 15.5. kl. 9.30):

Urvalsprovets material VAKAVA-provet 2020

Ordförklaring

Valintakoeaineisto VAKAVA-koe 2020

Sanasto

Om materialet inte genast kommer upp, vänta en stund och testa igen efter en stund.

I VAKAVA-provet finns ingen bok som ska läsas på förhand. 

Frågorna i provet grundar sig på ett provmaterial. Materialet har också publicerats på webbplatserna för Östra FinlandsJyväskyläLapplandsUleåborgsTammerfors och Åbo universitet samt Åbo Akademi 15.5.2020 cirka kl. 9.30, dvs. 30 minuter före provet börjar. Materialet kan läsas under hela provet. 

I provet bedöms de akademiska studiefärdigheter som behövs för pedagogiska studier.

VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. (Informationen uppdaterad 30.1.2020, och redigerat 22.4.2020)

Se material och prov från tidigare år (på finska) →

VAKAVA-provet omfattar ett videokontrollprov. För lärarutbildningens ansökningsobjekt med två skeden görs videokontrollprovet i samband med lämplighetsprovet. Tisdagen 9.6.2020 kl. 10 ordnas det endast ett videokontrollprov för de ansökningsmål med ett skede.

Syftet med videokontrollprovet är att bedöma om du har avlagt VAKAVA-provet självständigt. Provet bedöms med skalan godkänd-underkänd. I provet ställs en fråga om VAKAVA-provet. Du blir underkänd i provet om man bedömer att du inte har avlagt VAKAVA-provet självständigt.

Närmare tekniska anvisningar om videokontrollprovet ges i samband med kallelsen till lämplighetsprov eller i samband med kallelsen till videokontrollprov för ansökningsmål med ett skede.

Förbered dig på att visa ett officiellt identitetsbevis i samband med kontrollprovet.

Officiellt identitetsbevis:

 • finskt körkort
 • finskt identitetskort med foto utfärdat av polisen
 • resedokument som godkänts av Finlands utrikesministerium (mer information på utrikesministeriets webbplats)
 • identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området
 • ett pass från vilket land som helst. Även ett föråldrat pass duger om sökanden kan identifieras tydligt.

För lärarutbildningens ansökningsmål med två skeden görs videokontrollprovet i samband med lämplighetsprovet. Lämplighetsprovet ordnas mellan tisdagen 9.6.2020 och torsdagen 11.6.2020 som ett elektroniskt distansprov. De sökande som kallats till provet informeras om sin individuella starttid separat via e-post.

Du måste göra videokontrollprovet endast om du kallas till lämplighetsprov utifrån VAKAVA-provet.

För ansökningsmål med ett skede kallas minst det dubbla antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser till videokontrollprov. Du måste göra videokontrollprovet endast om du kan bli antagen till ett ansökningsmål med ett skede utifrån VAKAVA-provet.

Kallelsen till kontrollprovet har skickats 29.5.2020 per e-post från e-postaddress hakijapalvelut(at)helsinki.fi. Sökande som inte blir inbjudna till kontrollprovet får inte ett separat meddelande. Resultaten för provpoängsantagningen publiceras senast den 15 juli 2020.

 

För provet behöver du en dator med webbkamera eller en modern (2017 eller nyare) smarttelefon/surfplatta. Använd helst en dator.

Kontrollera att datorns webbläsare är uppdaterad. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Safari och Edge. Webbläsare som stöds på Android-enheter är de senaste versionerna av Firefox och Chrome. Webbläsare som stöds på iOS-enheter är den nyaste versionen av Safari. 

Starta om enheten strax före provet. Öppna endast din e-post där du hittar länken till lämplighetsprovet. På detta sätt säkerställer du att din dator fungerar optimalt.

Du får en separat kallelse till ett övningsprov. I övningsprovet kan du testa att dina enheter fungerar. Gör det egentliga provet på samma plats och med samma utrustning.

Problemsituationer

 • Kallelsen har inte kommit till e-posten
  • Kontrollera skräpposten
 • Det går inte att slutföra testfasen
  • Klicka på knappen "Gör testet på nytt”
  • Starta om webbläsaren
  • Använd en annan webbläsare
  • Starta om datorn
  • Sök ett bättre nät
  • Prova med en annan enhet

Om problem uppstår, kontakta oss på adressen support@recright.com eller klicka på Help-ikonen i intervjuprogrammet. Om systemet hakar upp sig eller du inte förs vidare till nästa fråga, ska du uppdatera webbsidan genom att trycka på Refresh.

Ifall problemet inte löser sig snabbt, var genast i kontakt med oss genom att ringa till numret 029 4120 211. Vi svarar inte på frågor om innehållet i provet.