Förhandsuppgift i slöjd

En rörlig leksak, en kontrollerbar varelse eller en lustig mojäng?

Denna förhandsuppgift är tredelad:

Del 1: Planera och tillverka en slöjdprodukt inspirerad av rubriken ovan och med vars hjälp du visar din egen uppfinningsrikedom och dina slöjdkunskaper. Du väljer själv material och tillverkningstekniker från slöjdens breda område och ämnesinnehåll. 

Del 2: Gör en max. 60 sekunder lång video där du visar planerings- och tillverkningsprocessen samt produktens egenskaper och funktion. Videon ska ha formatet .mp4 eller .avi

Del 3: Läs artikeln Faser och utgångspunkter för en hel slöjdprocessUtbildningsstyrelsens webbsida. Skriv en text där du analyserar och utvärderar planeringen och tillverkningen av din slöjdprodukt (Del 1) med hänvisningar till artikeln. Textens längd får vara max 500 ord. Namnge textfilen så här: DittEfternamnFörnamnFödelseår (ExempelErik2001). Spara textfilen i pdf-format.

Namnge både video- och textfilen så här:

DittEfternamnFörnamnFödelsetid (ExempelErik17052001). 

Den sammanlagda storleken på filerna får inte överstiga 4Gb.

Ladda upp båda filerna i inlämningsportalen på adressen http://ty.fi/ksennakko20. Genom att klicka på länken eller genom att kopiera in adressen i webbläsarens adressfält öppnas en mapp i seafile inlämningsportalen. Genom att klicka på “lägg till filer/lisää tiedostoja/add files” kommer du åt att ladda upp dina filer från din egen dator.

Förhanduppgiften behöver vara inlämnad senast måndagen 8.6.2020 kl 16.00

Behöver du hjälp med uppladdningen av dina filer, vänligen kontakta Satu Grönman satu.gronman@utu.fi, eller tel. +358503387314

Tänk på att:

  1. påbörja uppladdningen av filerna i god tid före deadline.
  2. du sänder in rätt version av dina filer.
  3. överföringen av dina filer är avslutad innan du stänger din webbläsare. Du ser antalet uppladdade filer och status på uppladdningen i nedre kanten av Seafile portalen.
  • ExempelErik17052001.mp4          uppladdad/lähetetty/uploaded
  • ExempelErik17052001.pdf             uppladdad/lähetetty/uploaded