På denna webbplats hittar du information om vad änd­ras i an­tag­ning­en till det pe­da­go­gis­ka om­rå­det.

Alla ändringarna hittar du på sida VAKAVA-provet.
Ge feedback på VAKAVA-provet