HPRC:s evenemang under hösten 2023

Helsinki Practice Research Centre (HPRC) anordnar under hösten evenemang kring temat praktikforskning. Välkommen att höra om och diskutera aktuell forskning!

Under hösten fortsätter Practice Research Talks och International Doctoral Practice Research Seminar samt forskningsmorgonkaffet i socialt arbete som anordnas i samarbete med Socca och Helsingfors stad

Målgrupp

HPRC:s tillställningar är öppna för alla som är intresserade av forskning.

Praktikforskningsdagen och Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete riktar sig speciellt till professionella inom det sociala området, ledning, sakkunniga och utvecklare.

Practice Research Talks webbinarierna och International Doctoral Practice Research Seminar riktar sig även till personer inom det nationella och internationella forskarsamfundet.  Diskussionen kommer att föras på engelska. Vi välkomnar även deltagare från andra högskolor och organisationer. 

 

10.11. at 10.00-11.30 EET  Practice Research Talks/ webinar

The epistemic value of anger in social work

Biträdande professor Merete Monrad från Aalborgs universitet

 

27.10. kl. 9–10.00 Forskningsmorgonkaffe
Informationssystem och ledarskap genom kunskap inom social service

Samuel Salovaara, universitetslärare, doktorand, Lapin yliopisto

 

15.11. at 11–13.00 EET   International Doctoral Practice Research Seminar, webinar

 

24.11. kl. 9–10.00 Forskningsmorgonkaffe
Att utvärdera effektivitet inom socialt arbete

Elina Aaltio, forskardoktor, Helsingfors universitet, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd

 

Save the date! Vår tredje praktikforskningsdag anordnas18.1.2024 klockan 12-15.30. Närmare  information kommer senare.

 

Tilläggsinformation

Närmare program och länkerna till tillställningarna kommer att uppdateras på HPRC:s hemsida närmare tillställningarna

 

Käytäntötutkimuksen päivä/ Dagen för praktikforskning, Practice Research Talks, International Doctoral Practice Research Seminar:

Helsinki Practice Research Centre

Forskningsmorgonkaffe :

https://www.socca.fi/tapahtumat

Följ HPRC på Facebook