Dagen för praktikforskning 5.5.2023 kl.12.00–15.30

Den 5 maj 2023 ordnar Helsinki Practice Research Centre (HPRC) en praktikforskningsdag. Under dagen får vi ta del av erfarenheter och resultat från aktuella forskningsprojekt inom socialt arbete men också delta i planeringen av forskningssamarbete.

Vi fortsätter utveckla samarbetet mellan praktik och forskning och gemensamma forskningsteman som vi påbörjade 2022.

Målgruppen för Dagen för praktikforskning i socialt arbete är bl.a praktiker, ledningen, experter och utvecklare inom det sociala området.

 

Program

12.00–12.20 Inledning ochaktuellt iHPRC, Professor Ilse Julkunen och Biträdande Professor Maija Jäppinen

12.20–13.00 Att forska om vården utanför hemmet ur ett barncentralt perspektiv: en fenomenologisk studie, Doktorand Siv Kola, Helsingfors Universitet

13.00–13.40 Taloudellisen toimintakyvyn edistäminen sosiaalityössä Erikoistutkija, yliopistonlehtori, Katri Viitasalo, Helsingin yliopisto

13.40–14.00 Paus och kaffe

14.00–15.00 Workshopkring aktuella forskningsbehov och forskningssamarbete

Teams-workshop för online-deltagarna

15.00–15.30  Sammanfattning och avslutning 

        

Helsingfors universitets huvudbyggnad (Unionsgatan 34), sal 3039 och Teams.

Välkommen med!

Anmäl dig senast 27.4.2023 via länken nedan:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123230/lomakkeet.html