Gemensamma antagningen till psykologi

Gemensamma antagningen till psykologi
Välkommen till webbsidorna för den nationella gemensamma antagningen till psykologi.
Välkommen till webbsidorna för den nationella gemensamma antagningen till psykologi.

Vad är den gemensamma antagningen till psykologi?

År 2020 deltar följande universitet i den gemensamma antagningen till psykologi: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet. Den som blir antagen beviljas rätt att avlägga både kandidat- och magisterexamen i psykologi.

Ansökningsobjekten i den gemensamma antagningen till psykologi:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i psykologi,   
  psykologie kandidat och psykologie magister eller filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)
 • Östra Finlands universitet: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Jyväskylä universitet: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Tammerfors universitet: Psykologian koulutus,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Åbo universitet: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 år + 2,5 år)

 

Med gemensam antagning avses att samma antagningsgrunder tillämpas för alla ovannämnda antagningsobjekt. Du kan söka samtidigt till ett eller flera ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma antagningen till psykologi. Du måste rangordna ansökningsobjekten i prioritetsordning på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Dessutom har Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi urvalsprovssamarbete med de ovannämnda ansökningsobjekten.

30.4.2020 På grund av den undantagssituation som orsakas av coronaviruset har vi blivit tvungna att införa ändringar i antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i den gemensamma antagningen till psykologi. Detta beror på att traditionella urvalsprov inte får ordnas i vår.

De viktigaste uppdateringarna i antagningsgrunderna tas upp nedan

I den nya situation som råder våren 2020 väljs nya studerande genom tre olika antagningssätt. Du beaktas automatiskt inom alla de antagningssätt för vilka du har en lämplig utbildningsbakgrund. Kvoten för förstagångssökande förblir densamma i sin helhet, dvs. den är 70 procent av alla nybörjarplatser.

1. Betygsantagning

Betygsantagningens andel av nybörjarplatserna har höjts till 70 procent från 60 procent som meddelats tidigare. Dessutom beaktas nu också andra sökande än förstagångssökande i betygsantagningen.

2. Antagning enligt realprovet i psykologi

Genom antagningen enligt realprovet i psykologi fylls 23 procent av nybörjarplatserna. Antagningen på grundval av realprovet i psykologi genomförs efter betygsantagningen och i den beaktas alla de studenter som har avlagt studentexamen år 2006 eller senare samt alla de studenter som har avlagt realprovet i psykologi eller provet i läroämnet psykologi för EB/IB/RP/DIA-examen.

3. YH-urvalsprov & muntligt urvalsprov

Av nybörjarplatserna fylls 7 procent i två steg på grundval av yrkeshögskolornas elektroniska urvalsprov som ordnas på distans och ett muntligt urvalsprov i psykologi som också sker på distans. Till det muntliga urvalsprovet blir man kallad utifrån framgångarna i YH-urvalsprovet och antagningen sker utifrån poängen i det muntliga urvalsprovet.  

Det går att bekanta sig med de nya urvalskriterierna i sin helhet på sidorna Ansökan och Urvalsprov.