Namfonder för kulturarv

Nationalbibliotekets fond för kulturarv består av sju namngivna fonder och en allmän fond. Den äldsta fonden daterar sig från året 1928. 

Ari Aallon rahasto

Grundar sig på verkställande direktör Ari Aaltos insamling för bemärkelsedagen år 2006. Fondens ändamål är att stödja bevarandet av Nationalbibliotekets kulturarv. Fonden har beviljat medel för konservering och digitalisering av fyra verk som en del av projektet Rädda boken.

Anu Karessuon rahasto

Grundar sig på FM Anu Karessuos donation år 2006. Fondens ändamål är att stödja Nationalbibliotekets kulturarv, särskilt anskaffning av musikmanuskript.

Vesa Kauton rahasto

Grundar sig på en insamling för fil. dr., överbibliotekarie emeritus Vesa Kautos bemärkelsedag år 2006. Fondens ändamål är att stödja bevarandet av Nationalbibliotekets kulturarv.

Eero Niinikosken rahasto

Grundar sig på en insamling för direktör Eero Niinikoskis bemärkelsedag år 2005. Fondens ändamål är att stödja bevarandet av Nationalbibliotekets kulturarv och den har beviljat medel för konservering och digitalisering av två av Mikael Agricolas verk som en del av projektet Rädda boken.

Liisa Santalan rahasto

Rahaston varat perustuvat Liisa Santalan testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoitus on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Päivi Setälän rahasto

Grundar sig på en donation av professor Päivi Setälä år 2006. Fondens ändamål är att stödja bevarandet av Nationalbibliotekets kulturarv.

Kari Suokon rahasto

Grundar sig på en insamling för förvaltningsdirektör, jur. lic. Kari Suokko på bemärkelsedagen 2006. Fondens ändamål är att stödja bevarandet av Nationalbibliotekets kulturarv, särskilt det kartmaterial som gäller Österbotten.