Genomförandet av särskild allmänläkarutbildning är ett villkor för rätten att inom ramen för sjukförsäkringen vara verksam i andra medlemsländer i Europeiska unionen än i Finland. (L312/2011).

Mer information hittar du på Guide