Nya utbildningsprogram i antagningen 2022
Nio utbildningsprogram inom psykoterapeututbildningen är öppna för ansökan 2022. Det breda programutbudet representerar ett flertal referensramar och målgrupper. I antagningen ingår också en integrativ utbildning av utbildningspsykoterapeuter, som är avsedd som fortbildning för dem som redan har genomfört psykoterapeututbildningen.

Se de finskspråkiga webbsidorna för en mer detaljerad beskrivning av samtliga utbildningsprogram.