Årligen åker drygt 20 grundexamensstuderande i medicin och odontologi utomlands som utbytesstudenter. På motsvarande sätt anländer årligen c. 30 utbytesstuderande. Under det första studieåret kan man inte åka på utbyte, men i övrigt kan man genomföra utbytesstudier under vilket som helst skede i studierna. Medicinska fakulteten har utbytesavtal endast i Europa, men Helsingfors universitet har även avtal med länder utanför Europa som administreras av mobilitetsservicen.