Siktar du på att bli doktor? Vid Medicinska fakulteten kan man ansöka i regel två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten. Om du överväger att inleda forskarstudier ska du i god tid noggrant läsa antagningsanvisningarna innan följande antagning börjar. Kontakta det doktorandprogram som du vill bli antagen till. En omsorgsfullt skriven ansökan är första steget mot doktorsexamen.