Årsdagen av medicinska fakulteten är onsdag den 26 januari 2022
Man firas årsdagen i januari 2022!

Du är varmt välkommen till medicinska fakultetens årsdag onsdagen den 26 januari 2022.

Fakultetens årsdag samlar ihop dess anställda, studenter, alumner och partners. Vi kommer att fira dagen på ett hälsotryggt sätt som ett evenemang online.

Under dagen får vi höra de senaste nyheterna från fakulteten och ta del av den unga forskargenerationens senaste forskning.

Obs. tillställningens språk är mest på finska och engelska.

Anmälningen

De unga forskarnas morgon kl. 8.15-10.00 / Zoom

Lotta Oksanen, licentiat i medicin och Enni Sanmark, licentiat i medicin, doktor - Virusten ilmavarainen leviäminen – mitä tiedämme ja mikä on aerosolia tuottavien toimenpiteiden rooli

Simon Pfisterer, PhD, Group Leader, Academy of Finland Research Fellow - Functional profiling of human patient samples and genetic variants in hypercholesterolemia

Christian Hakulinen, PsT, Dos., universitetslektor vid institutionen för psykologi och logopedi - Sosiaaliset suhteet ja terveys

Satu Strausz, odontologie doktor, specialtandläkare, kandidat i statsvetenskap - Genetic analysis of obstructive sleep apnoea and its associations to cardiometabolic diseases and COVID-19

Suvi Vehkavuori, logoped, doktor - Varhaisen sanaston hallinnalla on merkitystä myöhemmälle kielitaidolle

Eftermiddagsevenemang kl. 14-16 / Zoom

Välkommen, prodekanus Kari Reijula

Årets prestationer, dekanus Risto Renkonen

Tacksägelse åt dekanus Risto Renkonen

Dekanus Anne Remes presenterar medicinska fakultetens nya ledning

Årets Alumn 2022

Fakulteten uppvaktar de professorer som gått i pension 2021

Verkställande direktör för HUS Matti Bergendahl

Avslutning, prodekanus Kari Reijula

 

Ändringar i programmet är möjliga.