Du kan utexamineras som kandidat i naturvetenskaper när du har

 1. genomfört alla obligatoriska studier som hör till din examen,
 2. fått dina huvud- och biämnen samt helheten andra studier registrerade i helheter, och
 3. genomfört minst 180 sp studier som kan ingå i examen.
   

Du kan utexamineras som filosofie magister när du har

 1. genomfört de fördjupade studierna i ditt huvudämne och din pro gradu-avhandling har godkänts,
 2. fått dina fördjupade studier och andra studier registrerade i helheter, och
 3. genomfört minst 120 sp studier som inte ingår i någon annan examen.

 

Du kan utexamineras som filosofie doktor eller licentiat när du har

 1. genomfört de forskarstudierna i ditt huvudämne och din doktorsavhandling eller licentiatavhandling har godkänts,
 2. fått dina forskarstudier registrerade i helheter, och
 3. genomfört minst 60 sp forskarstudier som inte ingår i någon annan examen.

Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande under den termin som examen beviljas. Examensbevis kan beviljas en frånvarande studerande när alla studier som ingår i examen har genomförts och registrerats under föregående termin.

Registrering i studiehelheter. Den studerande måste kontrollera att huvud- och biämnesstudierna samt de övriga studierna har registrerats i Oodi i studiehelheter. 

Den studerande måste kontrollera vitsorden för sina studier och studiehelheter. Den studerande har rätt att be en institution korrigera vitsord för studiehelheter som institutionen har omvandlat innan ansökan om examensbevis lämnas in.

Kandidatrespons ska skickas till dig per e-post. Enkäten ingår i examensprocessen och ska fyllas i innan du får examensbeviset. När du svarar på enkäten är du med och påverkar utvecklingen av utbildningens kvalitet och universitetets arbetsmetoder. Alla som har svarat i Kandidatrespons- förfrågan får hämta Helsingfors Universitets mug från Studentservisen i Gumtäkt.

Examensdagen är den dag då ansökan om examensbevis tas emot i fakulteten och det konstateras att alla studier som krävs för examen är korrekta.

Leveranstiden är 2–3 veckor efter att ansökan lämnades in. I juni och december kan behandlingstiden vara längre.

Examensbeviset avhämtas från Studentservicen i Gumtäkt. Om du inte kan hämta examensbeviset, kan det postas till den adress som du har angett på blanketten. Examensbeviset skickas som 2:a klass brev. Du måste ange på blanketten om du hämtar examensbeviset från Studentservicen, eller om det ska postas till dig. Om examensbeviset försvinner eller skadas i posten, kan man endast få en kopia av examensbeviset, inte ett nytt original.

Blanketterna med ansökan om examensbevis behandlas i ankomstordning och behandlingen kan inte påskyndas. Observera att ansökan om examensbevis inte behandlas 25.6 - 31.7.2018.

Utexaminering under vårterminen 2018

Om du lämnar in din anhållan om examensbeviset senast 24.6.2018, kommer din utexamineringsdag att bli inlämningsdagen. Om du skickar din anhållan om examensbevis mellan 25.6.-31.7.2018, blir din utexamineringsdag 31.7.2018 och du får examensbeviset i augusti.

På begäran får man en kopia av examensbeviset som kostar 8 euro. Om du vill ha en kopia av ditt examensbevis, beställ kopian genom att skicka ett meddelande till adressen kumpula-student@helsinki.fi och betala kopian/kopiorna på förhand. 

Kopiorna betalas till fakultetens konto Nordea FI23 1660 3000 0777 20. Om du betalar via en utländsk bank är swiftkoden följande: NDEAFIHH. Mottagare är Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och inbetalningens referensnummer är 99113238. Referensnumret måste anges. En kopia av inbetalningskvittot ska fogas till e-postmeddelandet med din beställning.

Sedan 1.1.2016 utfärdar fakulteten inte översättningar av examensbevis. Ytterligare information om översättningar av examensbevis.

För de nya kandidaterna i naturvetenskapen, filosofie magistrarna, licentiaterna och doktorerna ordnas två gånger om året (14.6.2018 och 19.12.2018) en utexamineringsfest dit alla som har blivit färdiga under terminen är välkomna. Inbjudan till utexamineringsfesten skickas med e-post cirka en månad före festen. Mera information om festen finns på intranätet.

 

PROMOTION

Filosofiska fakulteten ordnar också med cirka fem års mellanrum en promotion där doktorer och magistrar promoveras och mottar insignierna för sin examen. Filosofiska fakulteten bildas av humanistiska, matematiskt-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, padagogiska och farmaceutiska fakulteten.

ALUMNNÄTVERKET

Vi ser gärna att du upprätthåller kontakten med fakulteten och din institution även efter utexamineringen.

Om du registrerar dig i universitetets alumnnätverk får du fyra gånger per år ett nyhetsbrev med information om universitetets aktuella evenemang och forskning till din e-post. Flera hundra utexaminerade från vår fakultet hör redan till nätverket.

Universitetets karriärservice erbjuder också nyutexaminerade och alumner utbildning och handledning som hjälper dem att hitta jobb.

Grattis till utexamineringen!