Studielivet

Vid Gumtäkts campus är de studerande en del av vetenskapssamfundet: lärarna känner sina studerande, och de studerande undervisar varandra. De mångsidiga utrymmena på vetenskapscampus stöder inlärningen och olika former av studier. På det trivsamma campusområdet finns vetenskapsbiblioteket,

studentrestauranger, och ett gym. Nära intill finns även Gumtäkts friluftsbad, all service i Arabias köpcentrum, samt motionslederna vid Arabiastranden.

Studielivet innehåller mycket mer än studier. Inom studentorganisationerna kan du påverka och koppla av. Träffa likasinnade studenter och skaffa socialt kapital för framtiden!

Du kanske funderar på frågor om var du ska hitta en lägenhet, hur du ska finansiera dina studier, och vem du kan vända dig till med dina frågor. Det finns många olika tjänster som kan hjälpa dig med dina frågor och stöda dig i dina studier.

Inom studentorganisationerna kan du påverka och koppla av. Träffa likasinnade studenter och skaffa socialt kapital för framtiden!

Kumpulan_opiskelijajärjestöt_Tammisto_2016

Över tio ämnesföreningar verkar i Gumtäkt. Vare sig du är astronom, geolog, fysiker med svenska som modersmål, eller något annat, finns det säkert en organisation som är rätt för dig, full med studenter i olika åldrar och mycket kul verksamhet.

Välkommen med!