Nya studenten

VÄLKOMMEN, NYA STUDENT!

Som studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är du en del av det största naturvetenskapliga samfundet i Norden. Grattis för ditt utmärkta val! På denna sida finner du nyttig information och länkar som hjälper dig till en smidig start i dina studier.

 

 

När du har tagit emot din studieplats börjar dina studier med de orienterande studierna på första veckan i augusti. Syftet med de orienterande studierna är att ge dig information om uppbyggnaden av examina, var du får studiehandledning och -rådgivning samt olika studiemöjligheter.

Syftet med de orienterande studierna är att ge grundinformation om examinas uppbyggnad, systemet för studierådgivning och -handledning samt om olika studiemöjligheter. Programmet för de orienterande studierna uppdateras till Instruktionerna för studerande.

Nya studerande delas ut utbildningsprogamvis till tutorgrupper. Genom tutorverksamheten får du bekanta dig med dina nya studiekompisar och får praktiska råd för studiestarten. Indelningen i tutorgrupper sker efter det första orientationstillfället.

Tutorerna ordnar program under hela orientationsveckan. Det lönar sig at reservera hela vecka för att kunna delta i det program som din tutor ordnar för gruppen.

Om du inte kan delta i det tillfälle där tutorgrupperna delas ut kan du kontakta tutoransvariga. Tutoransvarigas kontaktinformationer hittar du från Instruktioner för studerande.

 

Till Campus Gumtäkt kommer du behändigt med kollektivtrafik, buss eller till fots.Det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser. Kolla den bästa rutten och fortskaffningsmedlet i Helsingforsregionens trafiks Reseplanerare.