Tvåspråkiga examina i fysik och kemi

Vill du avlägga en tvåspråkig examen?

Fakulteten erbjuder tvåspråkiga examina i fysik, teoretisk fysik och kemi.

Vad innebär detta?

En svenskspråkig studerande kan få en tvåspråkig kandidatexamen genom att ta 1/3 av kurserna (60 sp) på finska. Studerande som avlägger en tvåspråkig examen bör under studiernas
gång uppnå en språkkunskapsnivå som motsvarar CEFR C1-nivån i den gemensamma
europeiska referensramen för språkkunskaper i det andra inhemska språket. Som en del av studierna ger universitets språkcentral stöd för det andra inhemska språket (finska).

Efter slutförda studier får studerandena ett examensbetyg som intygar att hon/han har goda kunskaper i de båda inhemska språken.

Samma möjlighet existerar åt motsatt håll för finskspråkiga studeranden.

Hur kan du komma med?

Studeranden som har börjat studier i fysik, teoretisk fysik eller kemi 1.8.2013 eller efter det kan antas till linjen. Det är bra att anmäla sig att avlägga den tvåspråkiga examen genast i början av studierna. Anmälan ska göras senast i slutet av höstterminen under det andra studieåret.

Anmälningsblankett

För dem som anmält sig till programmet registreras informationen om deltagande i Oodi och den studerande kallas till ISP-handledning. I samband med uppgörandet av ISP-planen får den studerande noggranna instruktioner för uppläggningen av examen och vad som ingår i de 60 studiepoäng som krävs. Den studerande ansvarar själv för att han/hon deltar i sådana kurser vars undervisningsspråk är det andra inhemska språket och skriver tentamina på det andra inhemska språket, för att studieprestationen ska registreras på det språk som önskas.

Du kan när som helst under studiernas lopp byta till att avlägga en enspråkig examen om dina språkkunskaper inte räcker för studier på det andra inhemska språket.

Vem stöder dig?

Utöver språkcentralens stöd, har både institutionerna för fysik och kemi var sin universitetslektor som fungerar som studiehandledare för dem som registrerats till alternativet. Naturligtvis hjälper de övriga svenska lärarna också vid behov.