Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du utföra examen för kandidat i naturvetenskaper, filosofie magister, filosofie licentiat och filosofie doktor. Examen för kandidat i naturvetenskaper är den lägre högskoleexamen, och filosofie magister den högre högskoleexamen. Licentiat- och doktorsexamen är vetenskapliga postgraduala examina.

Ansökningar som godkänts i den gemensamma antagningen ger studierättighet både till den lägre och den högre högskoleexamen, eller i såkallad magisteransökan endast till den högre högskoleexamen.

Studenter antas till något utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet kan ha huvudämnen och skilt definierade specialiseringslinjer inom dem. Utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet har förnyats. De nya utbildningsprogrammen erbjuder studenterna mångsidiga kunskaper och mera valfrihet. Du kan läsa mera om de nya utbildningsprogrammen här.

Det finns en begränsad möjlighet att även komma in i matematisk-naturvetenskapliga fakulteten via skild ansökan eller JOO-studierättighet.