Studier

Som studerande vid Gumtäkts vetenskapscampus lär du dig ingående om naturvetenskapernas breda omfattning och forskningsämnenas mångsidighet. Studierna kombinerar långsiktig inlärning av grundkunskaper med förtrogenhet med de nyaste forskningsresultaten. Det kompakta campusområdet och den sociala atmosfären skapar en ny typ av inlärningskultur.

Vi erbjuder dem som görjar studera i Gumtäkt effektiv gruppundervisning, individuell handledning, samt stöd för deras studiefärdigheter. Fakulteten delar ut bärbar dator åt varje ny studerande.

Information om urvalsprovet.

VÄLKOMMEN ATT STUDERA VID GUMTÄKTS VETENSKAPSCAMPUS!