Tänk, alltså donera! Du kan stöda forskning, undervisning eller studeranden genom att donera till Fonden för matematik och naturvetenskaper. Varje donation är ett viktigt bidrag till helheten av universitetets donationstillgångar. LUMA-rahaston LUMA-fonden har som målsättning att främja barns och ungdomars studier och hobbyverksamhet inom naturvetenskaperna, matematik, och teknologi.

Genom att donera till LUMA-fonden möjliggör du t.ex. verksamheten med vetenskapsklubbar för barn samt vetenskapsläger för barn och unga.

Mera information om donationer.