Till donatorer

Tänk, alltså donera! Du kan stöda forskning, undervisning eller studeranden genom att donera till Fonden för matematik och naturvetenskaper. Varje donation är ett viktigt bidrag till helheten av universitetets donationstillgångar. LUMA-rahaston LUMA-fonden har som målsättning att främja barns och ungdomars studier och hobbyverksamhet inom naturvetenskaperna, matematik, och teknologi.

Genom att donera till LUMA-fonden möjliggör du t.ex. verksamheten med vetenskapsklubbar för barn samt vetenskapsläger för barn och unga.

Mera information om donationer.